Jornada informativa sobre la implantación del SICTED en Ourense Termal en la zona de Verín y  Monterrei

Todos os servizos turísticos do destino termal, especialmente que forman parte do Plan de Sustentabilidade Turística «Ourense Termal» da zona de Verín e Monterrei, poderán participar nesta xornada informativa sobre a implantación do SICTED en Ourense Termal.

A xornada será o vindeiro martes, 5 de xullo. Ás 10.30 horas.

Aulas Mancomunidade de Verín: Camiño Vello de Sousas, 24.

Para participar inscríbete no 988 065 631 ou contacto@escuelahosteleriaourense.es.

Actuación financiada con cargo ao Plan de Sustentabilidade Turística en Ourense Termal.